top of page
Ekran Resmi 2023-10-07 21.46_edited.jpg

Klinik Psikolog Dr. Özlem Kahraman-Erkuş

HAKKINDA

HAKKINDA

Özlem Kahraman-Erkuş Psikoloji Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde 2013 yılında tamamlamıştır. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji programından 2015 yılında mezun olarak Klinik Psikolog ünvanı kazanmıştır. 2020 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji programından mezun olarak Klinik Psikoloji Bilim Doktoru (PhD) ünvanını kazanmıştır.

DENEYİMLER

 • 09.2021 -  02.2024    Doktor Öğretim Üyesi    Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü

 • 09.2019 - 09.2021     Öğretim Görevlisi           Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü

 • 02.2016 - 07.2019       Klinik Psikolog                Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri

PSIKOTERAPIUYGULAMARI

PSİKOTERAPİ UYGULAMALARI

Özlem Kahraman Erkuş Klinik Psikoloji yüksek lisans ve doktora eğitimleri sırasında süpervizyon gözetiminde psikoterapi seansları yaparak pratik kazanmıştır. Doktora eğitimi süresince Ayna Klinik Psikoloji Destek Ünitesi'nde psikoterapi hizmeti vermiştir. Eş zamanlı olarak, Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesinde Klinik Psikolog olarak çalışmıştır. 

 

Psikodinamik yönelimli psikoterapi uygulamaları yapmaktadır. Şu an sadece online seanslar yürütmektedir. 

Türk Psikologlar Derneği üyesidir. 

AKADEMIKCALISMALAR

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 • Kahraman-Erkus, Ö, Ar-Karci, Y., & Gençöz, T. (2024). “My Body is a Cage”: A Qualitative Investigation into the Self-Discrepancy Experiences of Young Women with Metastatic Cancer. Chronic Illness. https://doi.org/10.1177/17423953231168014  [SSCI]

 • Kahraman-Erkuş Ö., & Arslan-Çolak S. (2021). Unexpected features of Coronavirus anxiety: Examination of factors predicting COVID-19 pandemic-related anxiety among cancer patients. Current Approaches in Psychiatry 13(Ek1), 200-215. https://doi.org/10.18863/pgy.951735  [PsycINFO]

 • Buçakcı, M.G., Günhan, İ.S., & Kahraman-Erkuş, Ö. (2021). Koronavirüse karşı koruyucu önlemleri uygulamada psikolojik faktörlerin etkisinin incelenmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 24(3), 359-367. https://doi.org/10.5505/kpd.2021.47855  [PsycINFO, ESCI]

 • Kahraman-Erkuş, Ö. (2020). Lacanian perverse structure and disavowal mechanism: A clinical examination. Mediterranean Journal of Clinical Psychology, 8(2). https://doi.org/10.6092/2282-1619/mjcp-2283 [ESCI]

Yazılan ulusal/uluslararası kitap bölümleri

 • Kahraman-Erkuş, Ö. (2022). Evrimsel Psikoloji perspektifinden psikopatoloji. B. Tekeş (Ed.) Evrimsel Psikoloji içinde (461-476). Nobel Yayınları

 • Kahraman-Erkuş, Ö. (2021). Kanser hastalarında yas süreci. E. Keser (Ed.) Kayıp ve Yas Psikoloji içinde (197-221). Nobel Yayınları

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

 • Arslan-Çolak, S. & Kahraman-Erkuş, Ö. (2020). Kanser Hastalarının COVID-19 Pandemi Sürecindeki Depresyon Düzeylerini Yordayan Psikolojik Faktörlerin İncelenmesi. 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences, October 24-25, Antalya, Turkey.

 • Kahraman, Ö. & Soygüt Pekak, G. (2017). The Comparison of the Forced Migrants Families and Non-migrant Families in the Context of Schema Therapy Model. Oral presentation in 15th European Congress of Psychology.Amsterdam, Holland.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

 • Kaya, İ., & Kahraman-Erkuş, Ö. (2024). Kanser hastalarının kaygı ve depresyon düzeyleri ile hastalığa yönelik biliş ve davranışlarının incelenmesi. 6. Ulusal Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, Ankara, Türkiye.

 • Atalay, Ö., Aktay, A.N., Köksal, B., Bayçelebi, E. & Kahraman-Erkuş, Ö. (2022). Türkiye’de kadın yönetici olmak nasıl tanımlanır? Yönetici olarak çalışan evli genç yetişkin kadınların toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin algıları ve deneyimleri. Sözel Bildiri, Birinci Uluslararası Ankara İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi, 14-15 Mayıs, Ankara, Türkiye.

 • Aktaş, C., Bahçekapılı, A. N. & Kahraman-Erkuş, Ö. (2022). Türkiye’de Yaşayan Genç Yetişkin LGBT Bireylerin Sosyal Dışlanma Deneyimlerinin İncelenmesi. Poster Bildiri, IV. Sosyal Psikoloji Kongresi, 11-12 Haziran, Ankara, Türkiye.

 • Kahraman-Erkuş, Ö. (2018). Kanser hastalarının depresyon ve kaygı düzeyleri ile uyku ve iştah durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Poster Sunumu, 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara.

Projeler

 • TÜBİTAK

  • Proje Başlığı: Aktif Tedavi Sürecinde Olan Kanser Hastalarının Kişilik Özellikleri ile Psikolojik Belirtileri Arasındaki İlişkide Kansere Zihinsel Uyum ve Duygu Kontrolünün Rollerinin İncelenmesi

  • Proje No: 122K224

  • Dönemi: 01.08.2022-01.08.2023

  • Rol: Yürütücü

 • TÜBİTAK

  • Proje Başlığı: Aile Sisteminde Travmanın Deneyimleme Ve Aktarım Biçimlerinin İncelenmesi

  • Proje No: 122K292

  • Dönemi: Kasım 2022 – Devam ediyor

  • Rol: Araştırmacı

  • Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Burçin Akın-Sarı

 • TÜBİTAK 2209 Danışamanlıkları

  • Proje Başlığı: Covid-19 ile İlgili Kaygılarımızı Yiyor Olabilir miyiz? Pandemi Döneminde Yeme Bozukluğuna Sahip Bireylerin Psikopatoloji Örüntülerinin İncelenmesi

  • Rol: Danışman

  • Proje Yürütücüsü: Gülser Canpolat & Dilara Budak

 • Proje Başlığı: Türkiye’de Kadın Yönetici Olmak Nasıl Tanımlanır? Yönetici Olarak Çalışan Genç Yetişkin Evli Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Algıları ve Deneyimleri

 • Rol: Danışman

 • Proje Yürütücüsü: Öykü Atalay & Elif Bayçelebi & Burcu Köksal & Asya Aktay

 • Proje Başlığı: Covid-19 Döneminde Kanser Hastalarının Covid Stresi, Psikolojik Dayanıklılığı ve İyi Oluşu Arasındaki İlişkinin incelenmesi

 • Rol: Danışman

 • Proje Yürütücüsü: Elif Sıla Sorgeç & Fatma Sena Karaloğlu

İLETİŞİM

CONTACT

Eposta

İletişime geçtiğiniz için teşekkürler. En kısa sürede dönüş yapılacaktır.

bottom of page